Hjem Uncategorized Víkingr arrangerer vikingskattejakt i Midt-Norge den 1. juni 2016

Víkingr arrangerer vikingskattejakt i Midt-Norge den 1. juni 2016

549
0
DEL
The Battle of Stiklestad. Photo: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com

Choose English text!

Vi inviterer deg og resten av Midt-Norges glade borgere med på ‘The Hunt for Odin’s Treasure’ – En eventyrlig landsdels skattejakt i vikingenes fotspor!

Rike gravfunn i Melhus, Overhalla, Skei, Steinkjer, Gjeite, Levanger, Grande og Ørlandet viser at Vikinger fra Trøndelag dro på noen av de første langferdene over til De britiske øyer. Funnene vitner om at trøndere kan ha vært med på angrepet på Lindisfarne den 8. juni, 793. Den største funnkonsentrasjonen finner man i de gode jordbruksområdene i indre deler av Trondheimsfjordområdet, men også andre deler av regionen som f.eks Vikna, Oppdal, Ørlandet og Overhalla peker seg ut med høye konsentrasjoner av importerte gjenstander. Norges 3. største by, Trondheim, ble grunnlagt i år 997 av Olav Tryggvason, og er Norges historiske hovedstad. Godt kjent er også Slaget ved Stiklestad den 29. juli 1030 som er et av de mest berømte slag i Norgeshistorien. Her mistet kong Olav Haraldsson livet. Han ble helgenerklært ett år etterpå, og slaget representerer i dag innføringen av kristendommen til Norge.

Påmeldingen er ÅPEN!

The Hunt for Odin’s Treasure avholdes på Vestlandet, Østlandet, Midt-Norge og Nord-Norge den 1. juni 2016. Vi kan forsikre deg om en minneverdig opplevelse med familie og venner. – Og best av alt, du vil lære mer om ett av de mest fasinerende kapitler i vår historie.

Odin in bronzeDenne 12 cm høye bronsestatuen av Óðinn er skjult nært en vikingattraksjon i hver region. Løser du ledetrådene og finner en av statuene, vinner du i tillegg en pengepremie på kr. 50.000,-*!

 

The Battle of Stiklestad. Photo: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com
Mulig skjulested / Midt-Norge: Stiklestad. Foto: Terje Rakke/Nordic life – Visitnorway.com
Mulig skjulested / Østlandet: Oseberghaugen – Verdens rikeste gravfunn fra vikingtid. Osebergskipet og resten av gravfunnet er utstilt på Vikingskipshuset i Oslo. Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren.

Nyt spenningen av å jakte på skjulte skatter blant noen av Norges flotteste vikingsteder og -attraksjoner!

 

Gudvangen Viking Market. Foto: Georg Olafr Reydarsson Hansen
Mulig skjulested / Vestlandet: Gudvangen Vikingmarked. Foto: Georg Olafr Reydarsson Hansen
Lofotr-Viking-Museum-Lofoten-082009-99-0178_1500
Mulig skjulested / Nord-Norge: Lofotr Vikingmuseum på Borg i Lofoten, Nordland. Foto: CH – visitnorway.com

Alle ledetrådene du trenger for å lokalisere og finne statuene er skjult i diktet Odin’s Poem. Meld deg på i din region, og motta diktet på Epost den 1. juni.

 

Registreringsavgift:
125,- per person (familemedlemmer under 13 år, gratis).

*) For å få utbetalt pengepremien må finneren være registrert deltaker i The Hunt for Odin’s Treasure.

Arrangør:
Vikingr.news

Registrer deg NÅ!

 

Norsk tekstTil toppen!

Take part in this thrilling viking treasure hunt, and experience some of Norways best viking sights and attractions at the same time!

Rich burial findings in Middle-Norway (Melhus, Overhalla, Skei, Steinkjer, Gjeite, Levanger, Grande and Ørlandet) shows that Vikings from Trøndelag went on some of the first adventures to the British Isles. The findings testify that Vikings from Trøndelag may have been involved in the attack on Lindisfarne on June 8th, 793. The main concentration of findings are in the good agricultural areas in the inner parts of the Trondheim fjord area, but also other parts of the region such as Vikna, Oppdal, Ørlandet and Overhalla stands out with high concentrations of imported materials. Norway’s 3rd largest city, Trondheim, was founded in the year 997 by Olav Tryggvason, and is the historical capital of Norway. Well known is also The Battle of Stiklestad on 29 July 1030 which is one of the most famous battles in Norwegian history. Here Olaf Haraldsson lost his life. He was declared Saint one year thereafter. Tody the battle represents the introduction of Christianity in Norway.

Register is OPEN!

The Hunt for Odin’s Treasure are held in Western-, Eastern-, Northern- and Middle-Norway on June 1th, 2016. Be assured of a most memorable getaway experience with family and friends. – And best of all, learn more about one of the most fascinating chapters of our history!

Odin in bronzeThis 12 cm high Óðinn Bronze Statue is hidden close to a viking attraction in each region. If you solve the clues and find one of the statues, you’ll win an additional NOK 50.000,-* Cash Prize!

 

The Battle of Stiklestad. Photo: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com
Possible location / Middle-Norway: The Saint Olav Drama at Stiklestad. Photo: Terje Rakke/Nordic life – Visitnorway.com
The Oseberg Mound has given us the richest burial finds from the Viking Age.
Possible location / Eastern Norway: The Oseberg Mound (Oseberghaugen) – The worlds richest burial finding from the Viking Age. The Oseberg Ship and the rest of the findings is now on display at the Viking Ship Museum in Oslo. Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren.

Enjoy the thrill of chasing hidden treasures among historical viking sights and attractions in the homeland of the vikings!

 

Gudvangen Viking Market. Foto: Georg Olafr Reydarsson Hansen
Possible location / Western Norway: Gudvangen Viking Market. Photo: Georg Olafr Reydarsson Hansen
Lofotr-Viking-Museum-Lofoten-082009-99-0178_1500
Possible location / Northern Norway: Lofotr Vikingmuseum, Borg in Lofoten, Nordland. Foto: CH – visitnorway.com

All the clues you need to locate and find the statues are hidden in Odin’s Poem. Sign Up NOW to receive the poem by Email on June 1th, 2016.

 

Registration Fee:
NOK 125,- per person (family members under age 13, free).

*) To claim the cash prize the finder has to be a registered participant in The Hunt for Odin’s Treasure.

Arranged by:
Vikingr.news

Sign-Up NOW!