Hjem Uncategorized Skattejakt i Nord-Norge den 1. juni 2016

Skattejakt i Nord-Norge den 1. juni 2016

708
0
DEL
LOFOTR Vikingmuseum. Photo: CH - Visitnorway.com

skattejaktChoose English text!

Vi inviterer deg og resten av Nord-Norges glade borgere med på en eventyrlig landsdels skattejakt i vikingenes fotspor!

Nord-Norge (Hålogaland) har en rik historisk arv og mange synlige spor etter vikingene, som dominerte samfunnet fra ca. år 800 til 1066. Hålogaland hadde flere høvdingseter i vikingtiden. Bl.a på Borg, Tjøtta, Bjarkøy, Salten, Steigen, Vågan, Andenes og Trondarnes. På Borg på Vestvågøya i Lofoten, har arkeologer avdekket den største vikingebygningen som noen gang er funnet – hele 83 meter langt og 9 meter høyt. På Lofotr Viking Museum kan du ta del i, og selv oppleve hvordan livet som viking artet seg.

Påmeldingen er ÅPEN!

Skattejakten The Hunt for Odin’s Treasure avholdes på Vestlandet, Østlandet, Midt-Norge og Nord-Norge den 1. juni 2016. Vi kan forsikre deg om en minneverdig opplevelse med familie og venner. – Og best av alt, du vil lære mer om ett av de mest fasinerende kapitler i vår historie.

skattejaktDenne 12 cm høye bronsestatuen av Óðinn er skjult nært en vikingattraksjon i hver region. Løser du ledetrådene og finner en av statuene, vinner du i tillegg en pengepremie på kr. 50.000,-*!

 

The Battle of Stiklestad. Photo: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com
Mulig skjulested / Midt-Norge: Stiklestad. Foto: Terje Rakke/Nordic life – Visitnorway.com
Skattejakt på Oseberghaugen
Mulig skjulested / Østlandet: Oseberghaugen – Verdens rikeste gravfunn fra vikingtid. Osebergskipet og resten av gravfunnet er utstilt på Vikingskipshuset i Oslo. Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren.

Nyt spenningen av å jakte på skjulte skatter blant noen av Norges flotteste vikingsteder og -attraksjoner!

 

Gudvangen Viking Market. Foto: Georg Olafr Reydarsson Hansen
Mulig skjulested / Vestlandet: Gudvangen Vikingmarked. Foto: Georg Olafr Reydarsson Hansen
Lofotr-Viking-Museum-Lofoten-082009-99-0178_1500
Mulig skjulested / Nord-Norge: Lofotr Vikingmuseum på Borg i Lofoten, Nordland. Foto: CH – visitnorway.com

Alle ledetrådene du trenger for å lokalisere og finne statuene er skjult i diktet Odin’s Poem. Meld deg på i din region, og motta diktet på Epost den 1. juni.

 

Registreringsavgift:
125,- per person (familemedlemmer under 13 år, gratis).

*) For å få utbetalt pengepremien må finneren være registrert deltaker i The Hunt for Odin’s Treasure.

Arrangør av skattejakten:
Vikingr.news

Registrer deg NÅ!

 

Norsk tekstTil toppen!

Take part in this thrilling viking treasure hunt, and experience some of Norways best viking sights and attractions at the same time!

Northern Norway (Hålogaland) has a rich historical heritage and many visible traces of the Vikings, who dominated society from the years 800 to 1066. Hålogaland had several Viking Chiefs in the Viking Age. Among others, on Borg, Tjøtta, Bjarkøy, Salten, Steigen, Vågan, Andenes and Trondarnes. On Vestvågøya Borg in Lofoten, archaeologists have uncovered the largest Viking building ever found – 83 meters long and 9 meters high. Attractions like the Lofotr Viking Museum are annual and offers you to take part in, and experience the everyday life and culture in the Viking age.

Register is OPEN!

The Hunt for Odin’s Treasure are held in Western-, Eastern-, Northern- and Middle-Norway on June 1th, 2016. Be assured of a most memorable getaway experience with family and friends. – And best of all, learn more about one of the most fascinating chapters of our history!

Odin in bronzeThis 12 cm high Óðinn Bronze Statue is hidden close to a viking attraction in each region. If you solve the clues and find one of the statues, you’ll win an additional NOK 50.000,-* Cash Prize!

 

The Battle of Stiklestad. Photo: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com
Possible location / Middle-Norway: The Saint Olav Drama at Stiklestad. Photo: Terje Rakke/Nordic life – Visitnorway.com
The Oseberg Mound has given us the richest burial finds from the Viking Age.
Possible location / Eastern Norway: The Oseberg Mound (Oseberghaugen) – The worlds richest burial finding from the Viking Age. The Oseberg Ship and the rest of the findings is now on display at the Viking Ship Museum in Oslo. Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren.

Enjoy the thrill of chasing hidden treasures among historical viking sights and attractions in the homeland of the vikings!

 

Gudvangen Viking Market. Foto: Georg Olafr Reydarsson Hansen
Possible location / Western Norway: Gudvangen Viking Market. Photo: Georg Olafr Reydarsson Hansen
Lofotr-Viking-Museum-Lofoten-082009-99-0178_1500
Possible location / Northern Norway: Lofotr Vikingmuseum, Borg in Lofoten, Nordland. Foto: CH – visitnorway.com

All the clues you need to locate and find the statues are hidden in Odin’s Poem. Sign Up NOW to receive the poem by Email on June 1th, 2016.

 

Registration Fee:
NOK 125,- per person (family members under age 13, free).

*) To claim the cash prize the finder has to be a registered participant in The Hunt for Odin’s Treasure.

Arranged by:
Vikingr.news

Sign-Up NOW!