Hjem Attraksjon Borrehaugene – Nord-Europas største samling av kongegraver

Borrehaugene – Nord-Europas største samling av kongegraver

909
0
DEL
Skolebarn får servert levende vikinghistorie. Foto: Trude Aga Brun.

(Kilde: Vestfold Fylkeskommune, forfatter: Terje Gansum) I 1932 ble Borreparken åpnet av HMK Kong Haakon. Borreparken var lenge landets eneste nasjonalpark fredet etter kulturminneloven, senere omklassifisert til kulturminnepark. Det er gjort flere rike funn fra fortiden her, bl.a. bronsebeslag til seletøy, som har gitt navn til den såkalte borrestilen. Området byr også på turstier, strandområde og småbåthavn. I tilknytning til parken ligger Midgard historisk senter.

Snorre skrev at Ynglingeætten ligger begravet på Borre. Ny DNA-forskning viser derimot at flere slekter kan ha lagt sine døde herskere her. Tegning: Christian KroghFlere kongeslekter

Før var man sikre på at det var Ynglingeætten som begravde sine døde herskere på Borre. Men nyere DNA-forskning viser at det ligger folk fra forskjellige slekter på store gravfelt som dette.

I årene 600-900 e.Kr. ble det bygget ni storhauger på Borre. I tillegg ligger det tre store røyser blant storhaugene. Storhaugene vitner om politisk makt. Her manifesterte lederskapet sin ære etter livet. Det finnes også mange små gravhauger ved de store monumentene.

Gravfeltet på Borre ligger strategisk til ved Oslofjorden. Haugene skulle eksponeres mot sjøen. En vikingtids havn er oppdaget tett inntil gravfeltet.

I 2009 ble gravfeltet skannet fra fly. Flere nye hauger ble oppdaget, og antallet er nå rundt 50.

Kunstneren Johannes Flintoe var den første til å tegne gravfeltet på Borre. Det skjedde i 1832. Stikket ble publisert i Jacob Aalls Snorre Sturlesons norske Kongers Sagaer, bind 1, s. 36. Skipshaugen ligger lengst til høyre. I 1852 ble den fjernet og brukt som fylling i en vei. Tegning: Johannes Flintoe, 1832. Eies i dag av Nasjonalgalleriet/Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.Få utgravninger

Vekstforskjeller i dyrket mark avslører restene av Skipshaugen. Foto: Per Hernæs.

Bare én av storhaugene er fullstendig utgravd. Det skjedde i 1852. Skipshaugen ble ukyndig gravd ut, og mye kunnskap gikk tapt. Funnene sto sannsynligvis ikke tilbake for skipsgravene fra Gokstad og Tune (Østfold).

I 1927 ble to studenter sendt ut for å undersøke åtte av de mindre haugene. Undersøkelsene resulterte i meget få gjenstandsfunn.

På 1990-tallet gravde arkeologene små sjakter i to av storhaugene. De fant smale kullstriper med trekull og noen brente bein. Flere av de andre haugene er ikke undersøkt så grundig, men det er tatt ut trekull fra mange av dem. Naturvitenskaplige dateringer av kullet viser at det ble bygd én haug per generasjon. På 900-tallet ble det trolig nye graver satt ned i de eksisterende haugene.

Studentene Bjørn Hougen og Eivind Engelstad undersøkte åtte mindre hauger i 1927. Den gang sto skogen tett omkring haugene. Foto: Bjørn Hougen.

Store deler av skråningen ned mot havet mellom Åsgårdstrand og Horten var kornåkrer da gravfeltet ble anlagt. Haugene består av mye gammel åkerjord.

Borrehaugene sett fra lufta. Hvitveistepper.

Kongssetet på Borre

Mellom gravene i Borreparken og sjøen ligger restene av en vikinghavn med store bryggefundamenter. Litt høyere i terrenget er det funnet rester av høvdingens festhaller og gård gård. Gravmonumentene, festhallene, gården og havnen gir et nesten komplett bilde av kongssetet Borre i vikingtid.

Flyfoto. Sjøen med båthavn i forgrunnen, bakom et skogholt, i bakgrunnen gårder, jorder og Horten by.

Besøk Borrehaugene

Gravfeltet og Midgard historisk senter med utstillinger og kafé ligger rett sør for Horten sentrum og ca 15 minutters kjøring fra Tønsberg.

Birkelyveien 5,
3184 Borre,
Horten
Norway