Hjem Uncategorized Víkingr arrangerer vikingskattejakt på Vestlandet den 1. juni

Víkingr arrangerer vikingskattejakt på Vestlandet den 1. juni

740
0
DEL
Sword in Rock, Hafrsfjord. Photo: Richard Larssen/visitnorway.com

Choose English text!

Vi inviterer deg og resten av Vestlandets glade borgere med på ‘The Hunt for Odin’s Treasure’ – En eventyrlig landsdels skattejakt i vikingenes fotspor!

Vestlandet har en rik historisk arv og mange synlige spor etter vikingene. Alle kjenner til det legendariske slaget ved Hafrsfjord, hvor Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike. Etter at Harald Hårfagre rundt år 870 hadde vunnet slaget i Hafrsfjord, la han hovedgarden sin på Avaldsnes. Her levde han, her døde han og ved Karmsundet ble han gravlagt. Harald Hårfagre og hans etterkommerne hadde kongsgård på Avaldsnes i ca. 500 år. Blant disse kongene var Eirik Blodøks, Håkon den gode, Olav Tryggvason, Olav den hellige, Håkon Håkonsson og Håkon V Magnusson.

Påmeldingen er ÅPEN!

The Hunt for Odin’s Treasure avholdes på Vestlandet, Østlandet, Midt-Norge og Nord-Norge den 1. juni 2016. Vi kan forsikre deg om en minneverdig opplevelse med familie og venner. – Og best av alt, du vil lære mer om ett av de mest fasinerende kapitler i vår historie.

Odin in bronzeDenne 12 cm høye bronsestatuen av Óðinn er skjult nært en vikingattraksjon i hver region. Løser du ledetrådene og finner en av statuene, vinner du i tillegg en pengepremie på kr. 50.000,-*!

 

The Battle of Stiklestad. Photo: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com
Mulig skjulested / Midt-Norge: Stiklestad. Foto: Terje Rakke/Nordic life – Visitnorway.com
Mulig skjulested / Østlandet: Oseberghaugen – Verdens rikeste gravfunn fra vikingtid. Osebergskipet og resten av gravfunnet er utstilt på Vikingskipshuset i Oslo. Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren.

Nyt spenningen av å jakte på skjulte skatter blant noen av Norges flotteste vikingsteder og -attraksjoner!

 

Gudvangen Viking Market. Foto: Georg Olafr Reydarsson Hansen
Mulig skjulested / Vestlandet: Gudvangen Vikingmarked. Foto: Georg Olafr Reydarsson Hansen
Lofotr-Viking-Museum-Lofoten-082009-99-0178_1500
Mulig skjulested / Nord-Norge: Lofotr Vikingmuseum på Borg i Lofoten, Nordland. Foto: CH – visitnorway.com

Alle ledetrådene du trenger for å lokalisere og finne statuene er skjult i diktet Odin’s Poem. Meld deg på i din region, og motta diktet på Epost den 1. juni.

 

Registreringsavgift:
125,- per person (familemedlemmer under 13 år, gratis).

*) For å få utbetalt pengepremien må finneren være registrert deltaker i The Hunt for Odin’s Treasure.

Arrangør:
Vikingr.news

Registrer deg NÅ!

 

Norsk tekstTil toppen!

Take part in this thrilling viking treasure hunt, and experience some of Norways best viking sights and attractions at the same time!

Western Norway has a rich historical heritage and many visible traces of the Vikings. Everyone knows about the legendary Battle of Hafrsfjord, where Harald Fairhair united Norway into one kingdom. After Harald around the year 870 had won the Battle of Hafrsfjord, he settled at Avaldsnes. Here he lived and here he died. Harald and his descendants had a royal estate at Avaldsnes for 500 years. Among these kings were Eirik Bloodaxe, Haakon the Good, Olav Tryggvason, St. Olaf, Hakon Håkonsson and Haakon V Magnusson.

Register is OPEN!

The Hunt for Odin’s Treasure are held in Western-, Eastern-, Northern- and Middle-Norway on June 1th, 2016. Be assured of a most memorable getaway experience with family and friends. – And best of all, learn more about one of the most fascinating chapters of our history!

Odin in bronzeThis 12 cm high Óðinn Bronze Statue is hidden close to a viking attraction in each region. If you solve the clues and find one of the statues, you’ll win an additional NOK 50.000,-* Cash Prize!

 

The Battle of Stiklestad. Photo: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com
Possible location / Middle-Norway: The Saint Olav Drama at Stiklestad. Photo: Terje Rakke/Nordic life – Visitnorway.com
The Oseberg Mound has given us the richest burial finds from the Viking Age.
Possible location / Eastern Norway: The Oseberg Mound (Oseberghaugen) – The worlds richest burial finding from the Viking Age. The Oseberg Ship and the rest of the findings is now on display at the Viking Ship Museum in Oslo. Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren.

Enjoy the thrill of chasing hidden treasures among historical viking sights and attractions in the homeland of the vikings!

 

Gudvangen Viking Market. Foto: Georg Olafr Reydarsson Hansen
Possible location / Western Norway: Gudvangen Viking Market. Photo: Georg Olafr Reydarsson Hansen
Lofotr-Viking-Museum-Lofoten-082009-99-0178_1500
Possible location / Northern Norway: Lofotr Vikingmuseum, Borg in Lofoten, Nordland. Foto: CH – visitnorway.com

All the clues you need to locate and find the statues are hidden in Odin’s Poem. Sign Up NOW to receive the poem by Email on June 1th, 2016.

 

Registration Fee:
NOK 125,- per person (family members under age 13, free).

*) To claim the cash prize the finder has to be a registered participant in The Hunt for Odin’s Treasure.

Arranged by:
Vikingr.news

Sign-Up NOW!