Hjem Attraksjon Mølen – A graveyard for a branch of the earliest viking kings?

Mølen – A graveyard for a branch of the earliest viking kings?

527
0
DEL
A cairn in Mølen, Norway, with a human for scale. Photo: Georg Muntingh.

Norsk tekstVelg norsk tekst

MølenA graveyard for a branch of the earliest viking kings?

Gravhaug på Mølen, Larvik. Photo: Eaglestein
Burial mounds in Mølen, Larvik. Photo: Eaglestein. CC BY-SA 3.0

This huge boulder area with windformed trees and flat blew shrubs is the countrys largest landing place for migratory birds. Mølen is protected and in 2008 it was declared as the Nordic region‘s first UNESCO European Geopark.

During the Iron Age and Viking Age there was built more than 230 small and large burial mounds on Mølen, the largest has a diameter of 35 meters. Many believe that Mølen was the graveyard for a branch of the mighty Yngling, kings who ruled parts of Norway in the early Viking Age.

In the poem Ynglingatal, Tjodolv from Kvine state that King Øystein Fret of Vestfold is buried here.

 

A boat-shaped stone setting that was excavated in 1970 contained iron nails and coal and has presumably contained a burning boat. We believes today that most of the moulds on Mølen is from the period 400-900 AD, but some of the large mounds on the hill is probably from the Late Bronze Age, ie 1000-500 f. Kr.

Signs guides you through the history, geology, biology and fauna.

Choose English text!

Mølen – En gravplass for en gren av den mektige Ynglingeætten?

Gravhaug på Mølen, Larvik. Photo: Eaglestein
Grave mounds in Mølen, Larvik. Photo: Eaglestein. CC BY-SA 3.0

Navnet Mølen stammer fra det gammelnorske ordet “mol” og betyr steinvoll eller steinbanke. Dette enorme rullesteinsområdet med vindformete trær og flatblåste busker er Norges største landingsplass for trekkfugler. Mølen er fredet og ble i 2008 erklært som Nordens første UNESCO Europeiske Geopark.

I løpet av jernalder og vikingtid ble det anlagt mer enn 230 små og store gravrøyser på Mølen, den største har en diameter på 35 meter. Mange mener at Mølen var gravplass for en gren av den mektige Ynglingeætten, småkongene som styrte deler av Norge i tidlig vikingtid.

I kvadet Ynglingatal forteller skalden Tjodolv fra Kvine at Vestfoldkongen Øystein Fret er begravet under steinhaugen på raets spiss.

 

En båtformet steinsetting som ble gravet ut i 1970-årene inneholdt jernnagler og kull og har antagelig inneholdt en brent båt. Man mener i dag at de fleste av gravrøysene på Mølen er anlagt i perioden 400-900 e. Kr, men noen av de store røysene oppe på åsen er antakelig fra yngre bronsealder, dvs. 1000-500 f. Kr.

God skilting guider deg gjennom historie, geologi, biologi og fauna.