Hjem Attraksjon Skiringssal Kaupang – Norways first town

Skiringssal Kaupang – Norways first town

606
0
DEL
Site of hall building, Kaupang. Photo: Colliekar (Eget verk). CC BY-SA 4.0

Norsk tekstVelg norsk tekst

Skiringssal Kaupang – Norway’s first town

Site of Norway's oldest urban settlement - Kaupang, Larvik. Photo: Mahlum.
Site of Norway’s oldest urban settlement – Kaupang, Larvik. Photo: Mahlum.

“Kaupang” was a Norse term for market-place. Kaupang in Vestfold was the first Kaupang in the Norwegian history. Skiringssal (Old Norse Skíringssalr) was the name of the Viking Age hall which stood at the site. “Skiring” means the bright and shiny, while the “saddle” means hall. Many therefore believe that the name refers to the god Frey – the shining hall.

Ottar from Hålogaland traveled along the Norwegian coast in the 890's. Ottar visited Hedeby including Skiringssal before he went to Alfred of England and told him about his journey. Author: Finn Bjorklid. CC BY-SA 3.0
Ottar from Hålogaland traveled along the Norwegian coast in the 890’s. Ottar visited Hedeby including Skiringssal before he went to Alfred of England and told him about his journey. Author: Finn Bjorklid. CC BY-SA 3.0

Ottar from Hålogaland (Northern Norway) was around the year 890 traveling in England. There he met King Alfred of Wessex, and told him about his long journey. Ottar tells him about Sciringesheal. Here we meet for the very first time the description Nordwegr.

For the first time in history our country are described as Nordwegr.

 

Kaupang, Larvik, Vestfold. Photo: Tine (Eget verk). CC BY-SA 3.0
Kaupang, Larvik, Vestfold. Photo: Tine (Eget verk). CC BY-SA 3.0

The unveiling of Skiringssal Kaupang began with Charlotte Blindheim’s archaeological research in the years 1956-1967. At that time it was believed that it concerned a seasonal trading area. In the years 2000-03 there was implemented new, extensive excavations under the leadership of Dagfinn Skre. It was found remains of houses, roads, piers and production of various kinds. In all uncovered more than 10,000 artifacts; from glass beads to coins, molds, bronze fittings and costume buckles, pottery and combs.

The work is still ongoing and continue to give us new knowledge about the Viking Age. The findings testify a resident and vibrant community, with widespread contact throughout Northern Europe. The town was built during the first decade of the 800s and stretched in a 500-meter belt along Kaupangs western side.

The town may have had 600-800 inhabitants and was abandoned sometime in the 900s. We still do not know why, but it may be due to new trade routes or perhaps new power concentrations in the area.

Site of hall building, Kaupang. Photo: Colliekar (Eget verk). CC BY-SA 4.0
Site of hall building, Kaupang. Photo: Colliekar (Eget verk). CC BY-SA 4.0

Not far from Kaupang lay the palace, Huseby. Here we meet again the local king Øysten Fret which many believe are buried at Mølen, there are indications that he lived here. On a ridge near modern buildings, it was found an artificially shaped plateau with remnants of a giant hall of 33 x 10 meters.

At Kaupang there are currently Viking houses, blacksmiths, jewelery foundries, tasty Viking food, enthusiasm, knowledge and activity days! For timetable and program in 2016, read more on http://vikingbyen.org/


 

Choose English text!

Skiringssal Kaupang – Norges første by

Site of Norway's oldest urban settlement - Kaupang, Larvik. Photo: Mahlum.
Site of Norway’s oldest urban settlement – Kaupang, Larvik. Photo: Mahlum.

“Kaupang” er norrønt for kjøpstad. Kaupang i Vestfold var den første Kaupang i norsk historie. Skiringssal er et sammensatt navn, “skiring” betyr den lyse og skinnende, mens “sal” betyr hall. Mange mener derfor at navnet refererer til guden Frøy – den lysende sin hall.

Ottar fra Hålogalands reise langs norskekysten på 880-tallet. Ottar var innom blant annet Skiringssal og Hedeby, før han kom til Alfred av England i London der han fortalte om reisen. Author: Finn Bjorklid. CC BY-SA 3.0
Ottar fra Hålogalands reise langs norskekysten på 880-tallet. Ottar var innom blant annet Skiringssal og Hedeby, før han kom til Alfred av England i London der han fortalte om reisen. Author: Finn Bjorklid. CC BY-SA 3.0

Ottar fra Hålogaland (Nord-Norge) var rundt år 890 på reise i England. Der møtte han Kong Alfred av Wessex, og fortalte ham om sin lange reise. Ottar forteller om handelsstedet Sciringesheal. I nedtegnelsen av historien møter vi for første gang også beskrivelsen Nordwegr.

For første gang i historien beskrives landet vårt med navnet Nordwegr.

Kaupang, Larvik, Vestfold. Photo: Tine (Eget verk). CC BY-SA 3.0
Kaupang, Larvik, Vestfold. Photo: Tine (Eget verk). CC BY-SA 3.0

Avdekkingen av Skiringssal Kaupang begynte med Charlotte Blindheims arkeologiske undersøkelser i årene 1956-67. På den tiden trodde man at det dreide seg om en sesongmessig handelsplass. I årene 2000-03 ble det gjennomført nye, omfattende utgravninger under ledelse av Dagfinn Skre. Det ble funnet rester etter hus, veier, brygger og produksjon av diverse slag. I alt fant man over 10 000 gjenstander; fra glassperler til mynter, støpeformer, bronsebeslag og draktspenner, keramikk og kammer.

Etterarbeidet pågår fortsatt og gir oss stadig ny kunnskap om vikingtiden. Funnene vitner om et fastboende og levende samfunn, med utbredt kontakt med hele Nord-Europa. Byen ble anlagt i løpet av det første tiåret på 800-tallet og strakte seg i et 500 meter langt belte langs Kaupangkilens vestside.

Byen kan ha hatt 600-800 innbyggere og ble forlatt en gang på 900-tallet. Vi vet fortsatt ikke hvorfor, men det kan skyldes nye handelsruter eller kanskje nye maktkonsentrasjoner.

Site of hall building, Kaupang. Photo: Colliekar (Eget verk). CC BY-SA 4.0
Site of hall building, Kaupang. Photo: Colliekar (Eget verk). CC BY-SA 4.0

Ikke langt fra Kaupang lå kongsgården, Huseby. Her møter vi igjen småkongen Øysten Fret som mange tror kan være begravet på Mølen, mye tyder på at han bodde her. På et høydedrag nær dagens bebyggelse er det funnet et kunstig formet platå med rester etter en kjempehall på 33 x 10 meter.

På Kaupang finnes det idag vikinghus, smeder, smykkestøpere, velsmakende vikingmat, entusiasme, kunnskap og aktivitetsdager! For åpningstider og program 2016 følg med på http://vikingbyen.org/