Hjem Attraksjon Haugar – Two large burial mounds in Tønsberg

Haugar – Two large burial mounds in Tønsberg

407
0
DEL

Norsk tekstVelg norsk tekst

Haugar – Two large burial mounds, said to have been built in memory of two other brothers Eirik Bloodaxe also killed, Olav and Sigrød.

The two large mounds is easily accessible. They have a diameter of 35-40 meters and are built around 800. Both are partially excavated. Neither here it is likely that Snorre’s information is correct, when he argues that the mounds were built over two other brothers Eirik Bloodaxe also killed, Olav and Sigrød.

The mounds have nevertheless given archaeologists some surprises: the bottom is largely covered by large stones. Over and between the stones there is a huge layer of charcoal. The most surprising is that the wood wasn’t burned at the site, but must have been brought here before the mounds were built. In one mound there is found burned human bones. In the second, it was neither discovered burned bones or grave goods.

Choose English text!

Haugar – To store gravhauger, mulig reist over to andre brødre som Eirik Blodøks også drepte, Olav og Sigrød.

De to store haugene på Møllebakken midt i Tønsberg er lett tilgjengelig. De har en diameter på 35-40 meter og er anlagt en gang på 800-tallet. Begge er delvis utgravd. Heller ikke her er det sannsynlig at Snorres opplysninger stemmer, da han hevder at haugene ble reist over to andre brødre som Eirik Blodøks også drepte, Olav og Sigrød.

Haugene har likevel gitt arkeologene overraskelser: bunnen er i stor grad dekket av store steiner. Over og mellom steinene ligger det et enormt lag av trekull. Det mest overraskende er at veden ikke ble brent på stedet, men må ha vært fraktet hit før haugene ble reist. I den ene haugen er det funnet brente menneskebein. I den andre ble det hverken funnet brente bein eller gravgods.

På 1100- og 1200-tallet ble norske konger kåret på Haugar. I 1277 ble et annet viktig møte holdt på Haugarting, da Magnus Lagabøte og Kirken ble enige om maktfordelingen seg imellom i sættargjerden. Siste gang vi hører om Haugarting var i 1319.