Hjem Attraksjon The Stone Ship on Istrehågan

The Stone Ship on Istrehågan

887
0
DEL
Istrehågan i Tjølling. Photo: Arnstein Rønning. CC BY-SA 3.0

Norsk tekstVelg norsk tekst

The Stone Ship on Istrehågan

Foto: Svatava Moravcova. CC BY-SA 4.0
Photo: Svatava Moravcova. CC BY-SA 4.0

A ship of stone towing a smaller boat greets you when you arrive at the sight Istrehågan on the border between Larvik and Sandefjord.

The ship is 24 meters long and nine meters at its widest. The stones that mark the ship’s sides is close to one meter high, while two 4-4.5 meters tall stones marks the ship’s stem.

The stoneship is implemented in the “Viking Trail” experience, though this burial ground is even older, probably from the 400-500’s. There are also other manmade structures here. Three circular stone settings are placed next to each other. We know several similar facilities, but Istrehågan is one of the finest in Norway.

Excavations from 1959 to 1961 uncovered bones, bear claws, pottery, a needle and some other burial gifts.


Choose English text!

Steinskipet på Istrehågan

Foto: Svatava Moravcova. CC BY-SA 4.0
Foto: Svatava Moravcova. CC BY-SA 4.0

Et skip av stein med en mindre båt på slep møter deg når du ankommer skogsglennen ved Istrehågan på grensen mellom Larvik og Sandefjord.

Steinskipet er 24 meter langt og ni meter på det bredeste. Steinene som markerer skipssidene er tett innpå meteren høye, mens to 4-4,5 meter høye steiner markerer skipets stevner.

Skipssettingen er implementert i opplevelsen “Vikingveien”, selv om dette gravfeltet er enda eldre, antagelig fra 400-500 tallet. Det finnes også andre menneskeskapte konstruksjoner her. Tre sirkelrunde steinsettinger ligger tett ved siden av hverandre. Vi kjenner flere tilsvarende anlegg, men Istrehågan er et av de flotteste i Norge.

Utgravninger fra 1959-61 avdekket beinrester, bjørneklør, keramikk, en nål og andre gravgaver.