Hjem Destinasjon Østlandet Vikingr.news on a day trip to #Oseberghaugen

Vikingr.news on a day trip to #Oseberghaugen

533
0
DEL
Oseberghaugen. Photo: vikingr.news

Norsk tekstVelg norsk tekst

An ordinary Tuesday vikingr.news took the ferry from Moss to Horten to visit The Oseberg Mounds. We managed exactly 2 cups of coffee before we found ourselves in the car heading south towards Tønsberg. After a short time we were able to follow a road sign to the mysterious Oseberg Mound. Mysterious, because no one knows who the two buried women are or why the burial gifts was so rich?

Viking longboat in Vikingskipshuset in Oslo, Norway. Photo: Hofi0006. CC BY-SA 3.0
The Oseberg ship in Vikingskipshuset, Oslo, Norway. Photo: Hofi0006. CC BY-SA 3.0

#Oseberghaugen or Revehaugen as it was called before the excavation in 1904, is a world famous burial mound from the Viking Age, specifically from the year 834 AD. The excavations uncovered the remains of two females; one younger (50 years) and one older (about 80 years) old woman. The findings is the richest found in any single grave in the Nordic region. It includes the richly decorated and world famous Oseberg Vikingship, a timber burial chamber, a magnificent carriage, tapestries, seven beds, four sledges, 15 horses, four dogs, two oxen and a number of other objects. The findings are currently on display at the Viking Ship Museum in Oslo. The Oseberg Mound was reconstructed in 1948.

After about 10 minutes drive we found the Oseberg Mound parking lot, just off the Magnificent Slagen Church and Klokkeråsen School. This map took us straight to the parking area.

The short walk from the parking lot to the mound is easily navigable on a gravel path. The first thing that greets you is this stone, as well as numerous information signs on the trail while the Oseberg Mound constantly can be glimpsed in the background.

Photo: vikingr.news
Photo: vikingr.news

 

 

It was with great reverence we started our little photo session, but It didn’t take long before we sat on top of the mound and looked across the landscape that once must have been a very important area.

Oseberghaugen. Photo: vikingr.news
Oseberghaugen. Photo: vikingr.news
Oseberghaugen. Photo: vikingr.news
Oseberghaugen. Photo: vikingr.news
Oseberghaugen. Photo: vikingr.news
Oseberghaugen. Photo: vikingr.news
Oseberghaugen. Photo: vikingr.news
Oseberghaugen. Photo: vikingr.news
Oseberghaugen. Photo: vikingr.news
Oseberghaugen. Photo: vikingr.news
Oseberghaugen. Photo: vkingr.news
Oseberghaugen. Photo: vkingr.news

Read more abot the Oseberg mound, and other great viking sites in Vestfold.


Choose English text!

Vikingr.news på dagstur til #Oseberghaugen

En helt vanlig tirsdag tok vikingr.news Bastøyfergen fra Moss til Horten. Vi rakk nøyaktig 2 kaffekopper før vi befant oss i bilen på vei sørover mot Tønsberg. Etter kort tid kunne vi følge et severdighetsskilt til mystiske Oseberghaugen. Mystisk, fordi ingen vet hvem de to kvinnene er eller hvorfor gravfunnet var såpass rikt?

Viking longboat in Vikingskipshuset in Oslo, Norway. Photo: Hofi0006. CC BY-SA 3.0
The Oseberg ship in Vikingskipshuset, Oslo, Norway. Photo: Hofi0006. CC BY-SA 3.0

Oseberghaugen eller Revehaugen som den ble kalt før utgravningen i 1904, er en verdenskjent gravhaug fra vikingtiden, nærmere bestemt fra år 834 e. Kr. Utgravningene avdekket levningene av to kvinner; én yngre (ca. 50 år) og én eldre (ca. 80 år) gammel kvinne. Gravgodset er det rikeste som er funnet i noen enkeltgrav i Norden. Det omfatter blant annet det rikt dekorerte og verdensberømte Osebergskipet, et tømret gravkammer, en praktvogn, billedvever, syv senger, fire sleder, 15 hester, fire hunder, to okser og en rekke andre gjenstander. Funnene er i dag utstilt på Vikingskipshuset i Oslo. Haugen ble lukket og rekonstruert i 1948.

Etter ca. 10 minutters kjøring fant vi Oseberghaugens egne merkede parkeringsplass, like ved Slagen kirke og Klokkeråsen skole. Dette kartet førte oss rett til parkeringen.

Den korte spaserturen fra parkeringsplassen og frem til gravhaugen er lett fremkommelig på en gruset sti langs jordekanten. Det første som møter deg er denne steinen, samt en rekke informasjonsskilter på stien frem til Oseberghaugen som hele tiden kan skimtes i bakgrunnen.

Photo: vikingr.news
Photo: vikingr.news

 

 

Det var med stor ærefrykt vi trådte inn på gravtunet og startet vår lille fotosession. Det tok likevl ikke lang tid før vi stod på toppen av Oseberghaugen og kikket utover landskapet som en gang må ha vært et svært viktig område.

Oseberghaugen. Photo: vikingr.news
Oseberghaugen. Photo: vikingr.news
Oseberghaugen. Photo: vikingr.news
Oseberghaugen. Photo: vikingr.news
Oseberghaugen. Photo: vikingr.news
Oseberghaugen. Photo: vikingr.news
Oseberghaugen. Photo: vikingr.news
Oseberghaugen. Photo: vikingr.news
Oseberghaugen. Photo: vikingr.news
Oseberghaugen. Photo: vikingr.news
Oseberghaugen. Photo: vkingr.news
Oseberghaugen. Photo: vkingr.news

Les mer om Oseberghaugen, og andre flotte vikingsteder i Vestfold.