Hjem Nyheter Status for Prosjekt Tuneskipet

Status for Prosjekt Tuneskipet

252
0
DEL

Foto: 3D-modell av Tuneskipet basert på arkelogisk dokumentasjon av Knut Paasche.

Vi er et team bestående av båtbygger, arkeolog og prosjekteier som ønsker å bygge en fullt seilbar arkeologisk rekonstruksjon av Tuneskipet i full offentlighet i Fredrikstad med opprinnelig materialvalg, verktøy og byggemetoder. Skipsbyggingen er planlagt basert på et eksisterende rekonstruksjonsforslag av forsker og arkeolog Knut Paasche.

‘Vikingverftet’ skal bli en turistattraksjon på linje med Stiftelsen Nytt Osebergskip og byggingen av vikingskipskopiene Saga Oseberg og Saga Farmand i Tønsberg (byens største turistattraksjon). Bordganger vil bli kløyvd fra enorme eikestokker med kopier av verktøy fra vikingtiden. Det blir smie, båtbyggere, frivillige, håndtverkere, markedsfolk og ikke minst turistguide i full sving med historieformidling rundt Tunefunnet og Glomma-regionen i vikingtiden.

Etter byggeperioden skal vi tilby markedstilpassede og helhetlige formidlings- og opplevelsesaktiviteter basert på seiling/roing med rekonstruksjonen av Tuneskipet.

Prosjektet er presentert for politisk ledelse i Fredrikstad Kommune, Kultursjef i Sarpsborg Kommune og Fylkeskultursjef i Østfold Fylkeskommune. Vi har videre søkt om midler til et forprosjekt med formål å få utformet en detaljert prosjektbeskrivelse som skal danne grunnlag for å søke ytterligere midler. Et viktig moment i forprosjektet er en grundig forretningsanalyse av Mimir med en prislapp på kr. 50.000,-. Vi avventer nå svar på søknaden, men ser ingen grunn til å sitte på gjerdet.

Prosjekteier forsøker i disse dager å skrape sammen midler på https://www.spleis.no/project/4448 for å etablere et ideelt aksjeselskap som kan drive prosjektet videre. Når den ideelle organisasjonen er på plass vil vi kunne benytte oss av alle de arenaer hvor penger kan finnes, det være seg hos myndigheter, stiftelser, legater, sponsorer, næringslivet og publikum. Gaver til tilsvarende prosjekter i Vestfold (Stiftelsen Nytt Osebergskip) har allerede gitt oss klare signaler om at deler av de faste kostnadene kan påregnes skaffet fra både det offentlige og som gaver fra flere stiftelser og legater.

Straks den ideelle organisasjonen er etablert skal også medlemsforeningen ‘Tuneskipets Venner‘ etableres. Foreningens formål blir da å bistå det ideelle aksejeselskapet med dugnadsarbeid og økonomisk støtte, skape engasjement, fellesskap og et miljø rundt skipet, verftet, historieformidlingen samt drift og vedlikehold.

Hvordan kan du støtte prosjektet?

Bli medlem i Tuneskipets Venner!
Forhåndsbetal kontingenten – bidra med kr. 200,-.

Bli eier av en jernnagle!
Tuneskipet ble holdt sammen av ca. 2800 nagler av jern. De skal smis av våre smeder på Vikingverftet. Du vil motta en kopi av naglen og et kjøpsbevis som takk for støtten. En nagle koster kr. 1.000.

For nærmere informasjon om prosjektet: https://www.spleis.no/project/4448