Hjem Kommersielt Kronerulling for Tuneskipet

Kronerulling for Tuneskipet

75
0
DEL

Naturligvis bør Tuneskipet bygges i Fredrikstad, men blir det slik?

#ProsjektTuneskipet høster stor interesse blant både reiselivsbedrifter, politisk ledelse i Fredrikstad og hos fylkeskommunen. Likevel fikk Tuneskipet Drift AS avslag på sin søknad om tilskudd til et viktig forprosjekt i Kultur- og Miljøutvalget i Fredrikstad kommune.

Tilskuddet skulle gå til å utrede hovedprosjektets forretningsmuligheter både under og etter bygging, finne egnet byggested, konkrete samarbeidspartnere, og starte kreative prosesser rundt produktpakking og konseptualisering.

Utvalget begrunnet avslaget bl.a. med at byggingen av Tuneskipet ikke passer inn i 1700-talls profilen på Isegran, samtidig som de ikke ønsker å skifte fokus over til vikingtid eller bidra til økt konkurranse om seilskutenes sponsorer og frivillighet i lokalmiljøet.

Tuneskipet Drift trekker ikke inn årene etter første motstand, og vil jobbe videre for å få bygget skipet på Isegran eller annet egnet sted i Østfold. Det finnes helt sikkert alternative byggeplasser som kan disponeres. Et eksempel kan være Strandhold på Rolvsøy – et offentlig strandområde rett nedenfor funnstedet og som også er perfekt som havn. Havn nummer 2, og alternativt byggested er Eidet i Sarpsborg. – Har du andre forslag eller tilbud om hvor vikingverftet kan etableres, vennligst skriv i kommentarfeltet.

Vil du se Tuneskipet i all sin prakt på Glomma, og få litt av æren for å realisere prosjektet? Klikk deg inn på Startskudd.no og hjelp Tuneskipet Drift med å samle inn kr 70 000 til dekning av de faste kostnadene i forprosjektet.

Vipps noen få kroner eller forhåndsbestill en ekstra rimelige billett, og bli blant de første som får muligheten til å seile/ro på Glommo/Visterflo med det ferdige skipet.

Forsknings- og formidlingsprosjektet

3D-modellering av Tuneskipet basert på arkelogisk dokumentasjon av Knut Paasche.
3D-modellering av Tuneskipet basert på arkelogisk dokumentasjon av Knut Paasche.

Tuneskipet Drift AS har også søkt om kr 500 000 i støtte fra Ecbos Legat og kr 200 000 fra Norsk kulturfond til gjennomføring av et forsknings- og formidlingsprosjekt med formål å finne nye svar rundt Tuneskipets opprinnelige utseende, klarlegge eventuelle svakheter og eventuellt foreta nødvendige justeringer i skrogformen før selve byggeprosjektet starter.

Forskningsprosjektet vil ha fokus på modellbygging, testing i tank og utarbeidelse av endelige byggetegninger. Eventuell ny viten skal forankres i det arkeologiske materiale og anerkjente metoder for arkeologisk rekonstruksjon.

Modellbygging og tankforsøk er viktig både av sikkerhetshensyn for passasjerer/mannskap og som grunnlag for sertifisering. Et eksempel på viktigheten av dette er Osebergkopien ‘Dronningen’, som i 1987 sank under prøveseilingen og senere havarerte i Middelhavet. Senere tester av modell i tank ved NTNU i Trondheim, viste at skipet fikk baugbølgen over ripa og nærmest seilte seg ned ved mer enn 10 knops fart og 10 grader krenging. For å kunne fastslå Osebergkopien ‘Saga Oseberg’ sin opprinnelige skrogform, fremstilte Paasche og Røvik en rekonstruksjonsmodell i papp i størrelse 1:10. Paasche og Røvik skal benytte samme fremgangsmåte for å finne ut hvordan Tuneskipet opprinnelig så ut da det seilte på Glomma på 900-tallet.

Det er svært viktig å arbeide med en fysisk modell der alle deler kan samles i en sammenhengende form, og med et materiale som har tilsvarende egenskaper som eik, sett i forhold til nedskalering i størrelse. Papp er et slikt materiale i størrelsesforholdet 1:10, samtidig som det digitaliserte forarbeidet gjør at de enkelte deler lett kan skrives ut direkte på papp. Den endelige bygge- og testmodellen(e) støpes i plast. Arbeidet med en fysisk modell er viktig også som forarbeid til dokumentasjon og korrigeringer av tegningene, og ikke minst for å få et best mulig overblikk over materialet med henblikk på en forestående fullskala rekonstruksjon.

Prosjekteringen og forskningen med riggen skal løpe parallelt med modellbyggingen og byggingen av skipet.

Formidling og dokumentasjon av forskningsprosjektet
Det er en målsetning med en endelig vitenskapelig publikasjon av arbeidet. Resultatet av forskningsprosjektet vil publiseres i en mindre utgave, og senere bli brukt i en større vitenskapelig publikasjon av hele prosessen frem til ferdig skip. Dette arbeidet skal skje fortløpende, og det skal arbeides parallelt med den vitenskapelige og populærvitenskaplige dokumentasjonen.

Følg Tuneskipet Drift på Facebook.
Følg Tuneskipets Venner på Facebook (under etablering)

PS! Det vil til enhver tid være mulig å støtte #ProsjektTuneskipet på OdinsTreasure.com – en ny arena for folkefinansiering av prosjekter med målsetning om å øke vikingturismen. OdinsTreasure.com er et tilbud fra vikingr.news, og tar per idag ingen avgifter fra prosjekteiere. Eventuelle donasjoner kan også gjøres til Tuneskipet Drift AS på kontonr: 1080.38.99083.

Espen Oddhaug, kontaktperson i Tuneskipet Drift AS. Grunnlegger av Vikingr.news og OdinsTreasure.com.

Knut Paasche,arkeolog og forsker. Leder av den arkeologiske avdelingen og avdelingen for digital dokumentasjon, kulturarv og landskap på NIKU. Han brukte fire år på å arbeide med skiparkologi og ble utnevnt som samlingsleder ved Vikingskipsmuseet i Oslo. Senere ledet Paasche, i tillegg til å skape et nytt rekonstruksjonsforslag av Tuneskipet, et forskningsprosjekt med ny dokumentasjon for gjenoppbygging av Osebergskipet.

Geir Magne Røvik er profesjonell båtbygger. Røvik ledet arbeidet med byggingen av vikingskipskopiene Saga Oseberg og Saga Farmand (Klåstadskipet) i Vestfold.