Hjem Nyheter Ønsker du å engasjere deg i #ProsjektTuneskipet?

Ønsker du å engasjere deg i #ProsjektTuneskipet?

35
0
DEL
3D-modell av Tuneskipet basert på arkelogisk dokumentasjon av Knut Paasche.

Medlemsforeningen Tuneskipets Venner har som formål:

Å bistå den ideelle organisasjonen Tuneskipet Drift med dugnadsinnsats, økonomisk støtte og andre ytelser for å realisere byggingen av en fullt seilbar arkeologisk kopi av Tuneskipet.

Å bidra til å realisere opplevelses- og formidlingsaktiviteter basert på Tunefunnet.

Å gjennom medlemmene skape engasjement, fellesskap og et miljø rundt skipet, historieformidlingen samt drift og vedlikehold av ferdig skip.

Hvorfor bli medlem?

Du er historieinteressert og samfunnsengasjert.

Du ønsker å bidra til å realisere byggingen av en fullt seilbar arkeologisk kopi av Tuneskipet.

Du ønsker å ta del i et fellesskap og miljø rundt skipet.

Du ønsker å følge arbeidet på nært hold, og lære mer om vikingskip generelt og Tuneskipet spesielt.

Du ønsker å delta og/eller engasjere deg i foreningsaktiviteter som møter, kurs, foredrag og utflukter.

Du ønsker å engasjere deg i skipsbyggingen, vedlikeholdet, historieformidlingen, driftsarbeidet, være en del av det faste mannskapet ombord, delta i styrearbeid eller annet.

Du ønsker å bli med på ro- og seilturer med det ferdige skipet.

Du, din bedrift eller forening er opptatt av:

Miljømessig verdiskapning
Styrket kulturmiljø og reiselivstilbud.

Sosial verdiskapning
Engasjement, fellesskap, samarbeid/samhandling, sosial interaksjon, tilhørighet, glede, nettverk.

Kulturell verdiskapning
Lokal identitet, historieformidling, økt kunnskap om Tuneskipet og
vikingskipskontruksjoner generelt, stolthet.

Økonomisk verdiskapning
Økt antall gjestedøgn og dagsturisme, økt turistkonsum i næringslivet, sysselsetting, tilflytting og nyetablering.

Medlemsfordeler

Personlige medlemmer
Som medlem støtter du et viktig historisk utviklingsprosjekt, og får muligheten til å engasjere deg og følge prosjektet på nært hold.

  • Velkomstpakke med vedtekter.
  • Invitasjon til foreningsaktiviteter som møter, kurs, foredrag og utflukter.
  • Invitasjon til gratis eller rabatterte ro eller seilturer med skipet.
  • Invitasjon til årsmøter.
  • Årsrapport.
  • Diverse rabatter fra foreningens bedriftsmedlemmer.

Bedriftsmedlemmer
Som for personlige medlemmer, men bedriften kan i tillegg tilby medlemsfordeler til foreningens medlemmer.

Bli medlem idag!

Fyll ut skjemaet og betal kontingenten for 2017+2018 på kontonr.: 1080 39 99428. Merk din innbetaling med fullt navn.

Medlemsforeningen Tuneskipets Venner
Org. nr.: 919 313 536
Facebook.com/TuneskipetsVenner/
Nettside er under utvikling.
Telefon: 41 55 01 05
E-post: espen.oddhaug@gmail.com