Hjem Nyheter Åpent tilbud fra Tuneskipet Drift

Åpent tilbud fra Tuneskipet Drift

8
0
DEL
3D-modellering av Tuneskipet basert på arkelogisk dokumentasjon av Knut Paasche.

Tuneskipet Drift sender i disse dager ut tilbud til potensielle sponsorer og samarbeidspartnere, med hensikt å sparke igang byggingen av en fullt seilbar, fullskala, arkeologisk kopi av Tuneskipet! – Kanskje tilbudet er interessant også for ditt firma?


 

Hei,

Jeg heter Espen Oddhaug, og er kontaktperson i Tuneskipet Drift. Vi søker samarbeidspartnere som ønsker å bidra til å styrke kulturmiljøet og reiselivstilbudet i Norge og Østfold. I denne forbindelse ønsker jeg å høre om DITT FIRMA kan være interessert i et sponsorsamarbeid til gjensidig nytte?

Tuneskipet Drift har som formål å bygge en fullt seilbar, fullskala, arkeologisk kopi av Tuneskipet, og tilby formidlings- og opplevesesaktiviteter for tilreisende, innbyggere og skoleelever.

Vikingskipskopien skal bygges i full offentlighet i Østfold under ledelse av båtbygger, Geir Magne Røvik og forsker og arkeolog, Knut Paasche, som sammen også ledet byggingen av Nytt Osebergskip i Tønsberg.

Skipet vil kunne berøres og gi nærhet til historien, og vil således ha et enormt potensiale som formidlings-, forsknings- og undervisningsobjekt både under bygging og bruk.

– Les mer om prosjektet på våre nettsider og følg oss gjerne på Facebook.

Våre sponsorer og samarbeidspartnere bidrar direkte til å realisere et positivt prosjekt som styrker deres omdømme og deres merkevare. De tar sin del av ansvaret for å bygge en sikkerhetskopi for originalen som gradvis forvitrer på Vikingskipshuset i Oslo, samtidig som de vet hvor viktig det er å skape attraktive formidlings- og opplevesesaktiviteter for tilreisende, innbyggere og skoleelever. De vet at attraktive kulturprodukter øker antallet gjestedøgn og dagsturisme, og de vet at dette igjen fører til økt turistkonsum til nytte for store deler av næringslivet.

Tuneskipet er verdenskjent. Det var det første vikingskipet verden hadde sett, da det ble gravet ut på gården Nedre Haugen på Rolvsøy i Fredrikstad i 1867!

Skipet ble bygget mellom år 900 og 905, og har siden 1930 stått utstilt på Vikingskipshuset i Oslo. Rekonstruksjonsforslaget til forsker og arkeolog Knut Paasche tyder på at skipet opprinnelig kan ha vært 18,7 meter langt, fire meter bredt og 1,3 meter fra reling til kjøl. Skipet var flatere i bunnen, hadde langt større seilføring og kan ha gjort betydelig større fart enn de to mer kjente fartøyene fra gårdene Oseberg og Gokstad i Vestfold.

Vi tilbyr topp profilering over flere år!

Dere synliggjøres over lang tid; først på våre digitale flater, så på vikingverftet og/eller ombord på ferdig skip.

Nyheten om byggestart, utviklingen på vikingverftet og driftsperioden med ferdig skip, vil utvilsomt skape mediaoppslag både i Norge og utlandet. På toppen av dette vil vi sørge for best mulig dekning av prosessen, og gjøre vårt ytterste for å synliggjøre våre sponsorer og samarbeidspartnere på internett og sosiale medier.

Sponsorpakke 1: Profilering på våre nettsider og på vikingverftet

Dere synliggjøres umiddelbart på våre digitale flater, og får profilering på verftets utendørs sponsortavle når vikingverftet etableres. Dere vil i tillegg motta invitasjoner til rabatterte ro/seilturer med ferdig skip, og få et flott kjøpsbevis som forteller at Dere har bidratt til å realisere prosjektet.

Skissen illustrerer prinsippet om synlighet etter størrelsen på sponsorbeløpet. Vi vurderer et noe mer kvadratisk format på logoskiltene enn illustrasjonen antyder.

Lite sponsorskilt på verftets sponsortavle (ca. 120×55 mm), inkl. logoprofilering på våre nettsider, kr 5 000,-

Medium sponsorskilt på verftets sponsortavle (ca. 170×70 mm), inkl. logoprofilering på våre nettsider, kr 10 000,-

Stort sponsorskilt på verftets sponsortavle (ca. 290×120 mm), inkl. logoprofilering på våre nettsider, kr 25 000,-

‘Vikingverftet’ er selve hjerte i byggeprosjektet. Dette blir en formidlings- og opplevelsesarena som gjenspeiler vikingtidens verft. Det blir sanselige opplevelser på alle vis – Det visuelle, det hørbare, smak, lukt og tekstur. Utviklingen på byggestedet skal løpende formidles til skoleverk og publikum i inn- og utland. Byggeprosessen skal dokumenteres vitenskapelig.

En åpen byggeplass vil levendegjøre vikingtiden for både tilreisende og fastboende, bli en arena for sosial interaksjon, og bli en selvstendig attraksjon i byggeperioden. Bordganger vil bli kløyvd fra enorme eikestokker med kopier av verktøy fra vikingtiden. Besøkende kan slå av en prat med båtbyggerne, smake vikingmat, handle på vikingmarkedet, se og prøve håndtverkstradisjoner, delta i tidsriktige konkurranser, og oppleve topp underholdning (musikk og dans, dramatisering med re-enactors eller kampgrupper). Film, foto, mat og matprodukter, klær og gjenstander vil kunne være produkter som utledes fra opplevelsen og skapes av den besøkende. – Smi en nagle til båten, lage pil og bue? Det blir salg av produkter og souvenirer, der man kan kjøpe deler av opplevelsen med seg hjem, og ikke minst turistguide i full sving med historieformidling rundt Tunefunnet og Glomma-regionen i vikingtiden.

Sponsorpakke 2: Profilering på våre nettsider og ombord på ferdig skip

Dere synliggjøres umiddelbart på våre digitale flater, og får 3-års profilering ombord på det ferdige skipet!

Etter byggeperioden skal vi tilby formidlings- og opplevesesaktiviteter for tilreisende, innbyggere og skoleelever. Å seile med en arkeologisk kopi av Tuneskipet vil være en unik, interessant og spennende opplevelse for svært mange mennesker. Skipet vil kunne berøres og gi nærhet til historien, og vil således ha et enormt potensiale som formidlings-, forsknings- og undervisningsobjekt både under bygging og bruk.

3 års logoprofilering på ett av skipets 24 vikingskjold, inkl. logoprofilering på våre nettsider, kr 10 000,-

Dere vil i tillegg motta invitasjoner til rabatterte ro/seilturer med ferdig skip, og få et flott kjøpsbevis som forteller at Dere har bidratt til å realisere prosjektet.

 


3 års logoprofilering på ett av skipets 24 skipskister, inkl. logoprofilering på våre nettsider, kr 10 000,-

Dere vil i tillegg motta invitasjoner til rabatterte ro/seilturer med ferdig skip, og få et flott kjøpsbevis som forteller at Dere har bidratt til å realisere prosjektet.


3 års logoprofilering på en av skipets 24 årer, inkl. logoprofilering på våre nettsider, kr 8 000,-

Dere vil i tillegg motta invitasjoner til rabatterte ro/seilturer med ferdig skip, og få et flott kjøpsbevis som forteller at Dere har bidratt til å realisere prosjektet.

 

PS! Dere får ikke et skjold, en skipskiste eller en åre til odel og eie, men et håndfast bevis ombord som forteller at Dere har gitt et verdifullt bidrag til et unikt prosjekt.

Hva går pengene til?

Sponsorinntektene går til å starte og gjennomføre et forskningsprosjekt der båtbygger, Geir Magne Røvik og forsker og arkeolog, Knut Paasche søker å finne nye svar rundt Tuneskipets opprinnelige utseende, klarlegge eventuelle svakheter i rekonstruksjonsforslaget og eventuellt foreta nødvendige justeringer i tegningene før fullskalabyggingen starter. Forskningsprosjektet vil ha fokus på modellbygging, testing i tank og utarbeidelse av endelige byggetegninger. Arbeidet er viktig med hensyn til sertifisering, sikkerhet for mannskapet og som forberedelser til fullskalabyggingen. Eventuelle resterende inntekter går til etablering av verftsområdet.

Bestilling

Kjøp av sponsorprodukter fra Tuneskipet Drift AS skjer via selskapets nettbutikk eller selskapets kontaktperson, Espen Oddhaug på E-post: espen.oddhaug@gmail.com.
Faktura utsendes ved ordremottakelse på Epost.

Hører fra deg 🙂

Med vennlig hilsen for
Tuneskipet Drift AS

Espen Oddhaug, kontaktperson
Tlf. +47 41 55 01 05
Dronningveien 54, N-1550 Hølen
http://tunevikingskip.no/
https://www.facebook.com/Tuneskipet/
Org.nr.: 919.063.157