Hjem Kjøpsvilkår og leveringsbetingelser

Kjøpsvilkår og leveringsbetingelser

VIKINGR.NEWS med nettbutikk eies og drives av Sales Agent Espen Oddhaug. Disse salgs- og leveringsbetingelsene er gjeldende for alle ordre via Vikingr.news med mindre disse er fraveket med ettertrykkelig skriftlig avtale og dersom Sales Agent Espen Oddhaug skriftlig har akseptert disse.

Sales Agent Espen Oddhaug forbeholder seg retten til uten forutgående meddelelse til kunden, å foreta endringer og tilføyelser til salgs- og leveringsbetingelsene beskrevet i dette dokument.

Generelt
Alle kjøp og bestillinger i nettbutikken er bindende i henhold til kjøpslovens bestemmelser.

Ordre
Avtale mellom kjøper og Sales Agent Espen Oddhaug anses som inngått ved kjøp på nettsiden. Eventuelle innsigelser skal foreligge skriftlig og være Sales Agent Espen Oddhaug i hende senest 5 hverdager etter bestillingens dato.

Leveringsbetingelser
Smykkekolleksjonen Kaupang Jewellery fra EXPO ARTE (A-M HØISÆTHER) er håndlaget og avsendes fra Sales Agent Espen Oddhaug innen 1 måned fra bestillingsdato. EXPO ARTE (A-M HØISÆTHER) og Sales Agent Espen Oddhaug forbeholder seg retten til lengre leveringstider ved ferie og helligdager.

Priser
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle merverdiavgift, frakt, porto og emballasje gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til utlandet, Svalbard og Jan Mayen selges uten tillegg av merverdiavgift.) Bestillinger over kr. 5000 får et ekstra tollgebyr.

Registrereringer
Sales Agent Espen Oddhaug registrerer kun de data om bestillingen som er nødvendig for korrekt bestilling og levering.

Ansvar
Risikoen for varen går over på kjøperen når produktet er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Angrerett
Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

VIKINGR.NEWS C/O Sales Agent Espen Oddhaug.
Org.nr: 914 211 352.
Dronningveien 54, N-1550 Hølen