Home Kaupang Jewellery by Expo Arte Oseberg Brosje, sølv

Oseberg Brosje, sølv

kr 2.060,00

Kopien er laget som en brosje i sølv. Originalen er en spenne støpt i bronse, og ble funnet i vikingbyen Kaupang i Tjølling ved Larvik.

Godkjent kopi/Authorized copy:
Museum of Cultural History Vikingskipshuset.
Made in Norway.

Description

Kopien er laget som en brosje i sølv (bare forsiden er kopiert).
Originalen er en spenne støpt i bronse, og ble funnet i vikingbyen Kaupang i Tjølling ved Larvik. Spennen har trolig vært brukt til å holde sammen en kappe eller kjole. Det er en sterkt stilisert, artistisk gjen-givelse av et firefotet dyr i eldre Osebergstil, og ligner spesielt en figur på en av sledene i Oseberg-funnet. Likheten kan tyde på lokal produksjon.

Et stykke av spennen er brukket av (bruddet er synlig) og reparert på baksiden med en bronseplate som er loddet på (kan ikke sees på kopien). Spennen er et av de fineste funnene i Kaupang og et godt eksempel på kunsten ved inngangen til vikingtiden på 700-800-tallet. Norrøne kunstnere har her frigjort seg fra arven fra Kontinentet og utviklet sin egen stil. De typiske gripedyrene spiller en sentral rolle i den særegne kunsten i vikingtiden.